Wim Peeters / Partnerschap / Belgium / SGC

Sint-Gabriëlcollege, Boechout, BE

Het SINT-GABRIELCOLLEGE uit Boechout heeft heel wat ervaring in internationale projecten. Naast de jaarlijkse uitwisselingen in het kader van Comenius, is het college partner in verschillende Europese projecten als testschool voor nieuw ontwikkelde materialen en les- en leermethoden. Zo werd binnen ePhys in de verschillende klassen de integratie van verschillende digitale leermiddelen getest. Voornamelijk warmteleer en mechanica waren de onderwerpen. Ook in het SUPERCOMET 2 en het MOSEM project treedt de school op als testschool, nu voor elektromagnetisme en supergeleiding. Ook in het “Fysica is cool” project, gesteund door de Vlaamse regering speelde het een geëngageerde rol. De school is zeer goed uitgerust zodat dit testen geen geheimen kent voor de leerkrachten fysica. Zij zijn ook in staat en bereid om de verspreiding op zich te nemen van dit materiaal op lokale en regionale schaal.
Verantwoordelijke leerkrachten: M. Bastiaenssen en M. Van Osselaer

Meer informatie:

http://www.st-gabriel.be/default.aspx

http://zeus.physics.auth.gr/ePhys/web/ePhys.html

http://webh01.ua.ac.be/focus/