Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2 / Онлайн

Онлайн

Разработеното онлайн приложение в проекта SUPERCOMET беше развито по-късно в SUPERCOMET 2 и съдържа няколко различни модула свързани с явленията електромагнетизъм и свръхпроводимост, представени на различни езици. Текст, анимации, фотографии, видео клипове са придружени с речник на физичните термини и списък на най-често задаваните въпроси.

http://online.supercomet.no