Проект SUPERCOMET 2 / MOSEM² / Онлайн

Онлайн

Разработеното онлайн приложение в проекта SUPERCOMET е развито по-късно в SUPERCOMET 2 и съдържа няколко различни модула свързани с разделите електромагнетизъм и свръхпроводимост, които са представени на различни езици. Текст, анимации и видео клипове са придружени с речник на физичните термини и списък на най-често задаваните въпроси. Има възможност да се открие съответния материал, като потребителите могат да го допълват с помощта на подходяща форма.

http://online.supercomet.no

Моделиране, Симулации и Експериментиране

Резултатите от проекта MOSEM² ще бъдат публикувани на отделен уеб сайт когато са готови. Допълнителна информация ще бъде представена по-късно.

БЕЛЕЖКА: Текущо тази информация се пренасочва към този адрес:

http://mosem.no

 

Други връзки за партньорите от проекта

Посочените по-долу връзки са защитени и до тях имат достъп само партньорите в проекта:

Дискусионен форум

Партньорите дискутират сътрудничеството си в дискусионния форум, който включва Вътрешен Календар отразяващ всички събития свързани с проекта и предназначени за партньорите в проекта.

http://forum.mosem.no

Администриране на е-модулите

Онлайн обучаващото приложение съдържа 9 e-модула покриващи разделите Електромагнетизъм и Свръхпроводимост, свързани с по-сложни и по-прости експерименти, разработени в проекта MOSEM. Партньорите имат достъп за администриране на адрес:

http://admin.online.supercomet.no

Администриране на уеб страницата на проекта

За да получите достъп до посочения по-горе адрес моля кликнете върху "Login" в горния десен ъгъл на тази страница.