Проект SUPERCOMET 2 / MOSEM² / Партньорство

Партньорство

Представяне на партньорите

Проектът MOSEM² включва общо 34 партньора от 11 страни. В разработването на материалите по проекта ще вземат участие 9 университета, един изследователски център и една компания. Тестването и разпространението на резултатите ще се извърши в 13 средни училища с участието на 9 оценяващи партньора. Фирмата Simplicatus AS е Контрактор и Координатор на проекта, а оценител на проекта е Nottingham Trent University.

Списък на партньорите: