Проект SUPERCOMET 2 / Партньори / Bulgaria / P06 Английска езикова гимназия “Гео Милев”

Английска езикова гимназия “Гео Милев” (BG)

Английската езикова гимназия “Гео Милев” е наследник на съществуващото в годините преди 1944 г. Френско училище, в което под надзора на калугерки французойки са се обучавали девойки от богати фамилии.

След прекъсване от деветнадесет години – през 1963 г. се открива Политехническа гимназия с преподаване на английски език. От лятото на 1965 г. на гимназията е предоставена сградата в Парка на младежта. Първите випуски изучават само английски език. От 1983/84 г. със заповед на МНП се разкриват две паралелки с изучаване на френски език, а от следващата учебна година 1984/1985 – и две паралелки с изучаване на немски език.

От учебната 1976/1977 г. гимназията става член на асоциираните училища към ЮНЕСКО. Доказателство за отличната подготовка на учениците са многобройните награди от олимпиади, състезания и конкурси – национални и международни.

Традиционни са взаимоотношенията на гимназията с Русенския университет в научната подготовка по отделни учебни дисциплини и в творческите изяви на учениците.

Стефка Величкова - участник в проекта