Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2 / Задачи

Задачи

Основните задачи на проекта бяха:

  • Да разшири международното сътрудничество създадено чрез проекта SUPERCOMET с компетенции, свързани с подобряване на обучението по физика в Европа.
  • Да се разпространят резултатите на проекта SUPERCOMET чрез сътрудничество между Европейските страни посредством превеждане и адаптиране на разработените материали на съответните езици на партньорите за националните учебни планове.
  • Да се използва компютърното приложение, ръководството за учителя и семинара за учителя в повече страни и училища, отколкото това беше въззможно чрез проекта SUPERCOMET.
  • Да се развият и подобрят материалите разработени по проекта SUPERCOMET, специално да се разработи повече материал за компютърното приложение, ръководството за учителя и семинара за учителя.
  • Да се разработят нови материали допълнително към съществуващите (с обяснения, нови модули за свръхпроводимостта).
  • Да допринесе положително за обучението по физика в Европа с материалите и дейностите, които бяха използвани по време на разработка на проекта и разпространени веднага след завършване на проекта.
  • Да разшири и заздрави връзките създадени чрез проекта SUPERCOMET с организации отговорни за обучението по физика, с изследователи в тази област, както и с лицата отговорни за учебните програми.
  • Да се повиши компетентността на Европейските учители по физика в областта на съвременната физика и модерните педагогически методи.