Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2 / Партньорство

Партньорство

Проектът SUPERCOMET 2 включва 40 партньора, от които 15 университета, 24 средни училища и 1 компания. Допълнително към проекта бяха присъединени още една компания, един изследователски център и чрез страните участващи в проекта приблизително 50 средни училища, в които да се тестват материалите разработени по проекта.

Списък на партньорите: