Hjem / Partnere / Nederland

Nederland

Nederland er et land i Vest-Europa som ligger mellom Nordsjøen i vest og nord, Belgia i sør og Tyskland i øst. I landets grunnlov er Amsterdam fastlagt som hovedstad, mens Haag huser regjeringen og parlamentet. Andre viktige byer er Rotterdam med en av verdens største havner og Utrecht sentralt i landet, som er byen de fleste jernbanelinjer og motorveier passerer gjennom eller langs. I den nordlige delen av landet spiller Groningen en viktig rolle mens Eindhoven i sør er landets femte største by, og blant annet huser Philips . Kommunen med flest innbyggere er Amsterdam .

Nederland er som Aruba og de Nederlandske Antiller , en delstat i Kongeriket Nederlandene ( Koninkrijk der Nederlanden). Forholdene mellom disse statene er fastlagt i Statutter for Kongeriket Nederlandene ( Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden).

Tidligere ble landet kalt Holland, dette er egentlig kun navnet på provinsene Noord- og Zuid-Holland , som ligger i området ved kysten mellom IJsselmeer og Zeeland . Disse var i en overgang det altdominerende område i de nordlige Nederlandene.

Nederland er et av de tettest befolkede og geografisk lavestliggende land i verden og er kjent for sine diker , vindmøller , tulipaner , tresko, og den sosiale toleranse. I Haag ligger den internasjonale domstolen.