Hjem / Partnere / Norge

Norge

Kongeriket Norge (nynorsk : Kongeriket Noreg) er et skandinavisk land vest på den skandinaviske halvøy . Til lands grenser Norge mot Sverige , Finland og Russland i øst. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak , Nordsjøen , Norskehavet og Barentshavet , hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av hovedlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter, men er i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Bouvetøya i Sydatlanteren er derimot et norsk biland . Norge gjør også krav på Peter 1.s øy i det sørlige Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis , men begge disse omfattes av Antarktis-traktaten , som legger territoriale krav i Antarktis på is. På grunn av uenighet om delelinjen mellom norsk og russisk territorialfarvann i Barentshavet , finnes det et område som inntil videre blir administrert av begge statene, den såkalte Gråsonen .