Hjem / Partnere / Østerrike

Østerrike

Republikken Østerrike ( Österreich) er en republikk (føderasjon) i Sentraleuropa bestående av ni stater. Det er omgitt av land på alle sider og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i syd, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord.

Per 100 innbyggere er det 445,7 personbiler, 584,2 radioapperater, 335,6 fjernsynsapperater, 465,0 telefoner og 394 aviser. Lesekyndige over 15 år er nær 100% av befolkningen. I Østerrike er det jernbanenettet på totalt 5636 km, veinettet har en totalt lengde på 129 282 km, hvorav 100% er asfaltert. Og det er bygd 6 flyplasser med regulær trafikk.

Viktige eksportvarer er maskiner og transportutstyr, elektriske apperater, papit, jern og stål. Viktige importvarer er kjøretøy , klær, matvarer og kjemikalier. Viktige handelspartnere er blant annet Tyskland og Italia .