Hjem / Partnere / Tyskland

Tyskland

Tyskland (offisielt Forbundsrepublikken Tyskland, eldre navn Det tyske rike) er en føderasjon av 16 forbundsstater og et av verdens største industriland. Det er lokalisert i midten av Europa , og grenser i nord mot Nordsjøen , Danmark og Østersjøen , i øst mot Polen og Tsjekkia , i syd mot Østerrike og Sveits og i vest mot Frankrike , Luxemburg , Belgia og Nederland . Med over 83 millioner innbyggere er Tyskland det nest største av landene i Europa, målt i folketall. Dersom man ser bort fra Russland som delvis ligger i Asia . Tyskland er en av stormaktene i Den europeiske union .

Viktige eksportvarer er maskiner, transportutstyr, elektrisk utstyr, metaller og tekstiler. Viktige importvarer er brenselstoffer, maskiner, matvarer og drikkevarer. Viktige handelspartnere er Frankrike , Storbritannia , USA , Nederland , Italia og Belgia .