Hjem / SUPERCOMET / Results / ePhys

ePhys 2002-2004

ePhys-prosjektet ønsker å fremme europeisk samarbeid blant lærere, studenter og forskere med effektiv bruk av IKT i fysikkundervisningen.

ePhys-prosjektet ønsker å fremme europeisk samarbeid blant lærere, studenter og forskere med effektiv bruk av IKT i fysikkundervisningen. ePhys kombinerer vellykkede implementasjoner av IKT i fysikkundervisning (databaserte eksperiementer, datainnsamling og prosessering, simuleringer, modeller, videomålinger, simulerte laboratorier) med fleksibiliteten til web-baserte moduler (åpne java-lignende simuleringer) i et enhetlig læringsmiljø for åpen og kollaborativ læring i fysikk. Prosjektet fokuserer på:

  • designe, utvikle og teste ut nye utdanningsressurser
  • identifisere og etablere støttefunksjoner for å fremme lokal (på skolen) infrastruktur, vellykket tilpasning og overføring av innovative pedagogiske tilnærminger (f eks åpen og kollaborativ læring ved hjelp av IKT)
  • utvikle nye læringsaktiviteter basert på IKT, som fostrer høyere kognitive ferdigheter og sikter seg inn på velkjente vanskeligheter med begrepsforståelse
  • evaluere og dokumentere effektivitetsøkning og forbedringer i undervisning og læring i videregående opplæring
  • spredning av forbedrede metoder og utdanningsressurser på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå

ePhys-prosjektet