Проект SUPERCOMET 2

Проектът SUPERCOMET 2 има за цел да предостави на учителите по физика материали за обучение, чрез които да заинтригуват и подпомогнат учениците да изучават физика по нетрадиционен начин.

Обучението по физика в Европа е в криза поради липса на интерес в младите хора към професията на учител по физика и наличието на голям брой учители по физика, които са към края на активната си професионална кариера. Това влияе негативно на възможността за технологичен прогрес и развитие на обществото.

Проектът SUPERCOMET 2 ще допринесе до промяна на тази негативна тенденция чрез разработените в рамките на проекта материали, които са съвременни, интересни и забавни и за учениците и за учителите.

Тук ще получите информация за проекта SUPERCOMET 2 и за материалите за обучение по физика, които ще бъдат разработени в рамките на проекта.

Текущо състояние

Проектът SUPERCOMET 2 се тества текущо и се оценяват материалите разработени в рамките на проекта – интерактивни анимации, текст и видео клипове, представящи електромагнетизма и свръхпроводимостта, придружени от ръководство за учителя и семинар за учителя. Материалите са преведени и адаптирани за използване в 15 Европейски страни. На базата на резултатите от тестването и оценяването материалите ще бъдат разширени и подобрени в съответствие с резултатите получени през 2006 и 2007 година.

В рамките на проекта се тестват и разработват и материали за демонстриране и изследване на явления свързани със свръхпроводимостта, електромагнетизма и електростатиката.