Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2

SUPERCOMET 2

Свръхпроводимост - мултимедийно образователно средство фаза 2

Проектът SUPERCOMET 2 е изграден на основата на резултатите на проекта SUPERCOMET. Стартира през Ноември 2004 г. и приключи през Ноември 2007 г. Финансовата подкрепа от 405 000 € е по програма Леонардо да Винчи на Европейския съюз и представлява 75% от общия бюджет на проекта, който е приблизително 540 000 €.

Предизвикателство

На конференцията Физика на сцената, проведена през Ноември 2000 г. в ЦЕРН, Женева беше отбелязано, че е налице криза в обучението по физика и че е необходимо възраждане на обучението по физика. Това мнение беше подкрепено и на много други конференции през последните години. Едновременно с това е налице и липса на кандидати за учители по физика, а значителна част от действащите учители са в пенсионна възраст. Това влияе на възможността за технологичен прогрес и развитие на обществото.

Описание

Целта на проекта SUPERCOMET 2 беше да допринесе към промяна на тази нежелана тенденция чрез осигуряване на материали за обучение, които са интересни и забавни и за учениците и за учителите. Чрез комбиниране на модерни педагогически методи с компютърни анимации и експерименти, проектът SUPERCOMET 2 има за цел да свърже изумителното явление свръхпроводимост с учебната програма предназначена за средното училище в няколко страни. Придружаващото го ръководство за учителя и семинара за учителя осигуряват успешно изпълнение на поставената цел.

Leonardo da Vinci

Този проект беше финансово подкрепен от Европейската комисия.

Този уеб сайт представя само мнението на авторите и Комисията не може да носи отговорност за промени на информацията в него.