Проект SUPERCOMET 2 / SUPERCOMET 2 / Подкрепа

Подкрепа

Създадени са Национални групи от оценители, които са включени в проекта MOSEM . Контракторът на проекта Simplicatus AS създаде материали в MOSEM за следващо тестване и развитие.

Тук може да разгледате някои документи свързани с проекта:

   

SUPERCOMET 2 Fact Sheet

 
   

SUPERCOMET Teacher Guide

 
   

SUPERCOMET Teacher Seminar - overview

 
   

SUPERCOMET Learning Application - version 3

 
   

SUPERCOMET Learning Application - version 4 - online

SUPERCOMET Online Application

 
   
   

Подкрепа на материалите

Институциите подготящи учители могат да адаптират Семинара за учителя за използване за техни цели. Училищата могат да използват материалите за обучение - Ръководството за учителя и онлайн компютърното приложение с е-модули. Ако се интересувате от разпространението на материалите на SUPERCOMET 2 моля контактувайте с :

SUPERCOMET 2 Contractor - Simplicatus AS
supercomet [AT] simplicatus.no

   

Leonardo da Vinci

Разработването на тези материали беше финансово подкрепено от Европейската комисия. Този уеб сайт представя мнението само на авторите и Комисията не носи отговорност за промени на информацията в него.