Проект SUPERCOMET 2 / MOSEM²

MOSEM²

Моделиране и разработване на експерименти свързани с явленията Електромагнетизъм и Свръхпроводимост

Проектът MOSEM² има за основа резултатите постигнати при текущия проект MOSEM, както и при предишните проекти SUPERCOMET 2 и SUPERCOMET . Стартира от Декември 2008 и ще приключи през Декември 2010 г. Общият бюджет на проекта е 492 000 € , като част от сумата, 300 000 € , е за сметка на програмата Леонардо да Винчи/Учене през целич живот на Европейската комисия и представлява 61% от общия бюджет на проекта.

Предизвикателство

Липсата на компетентни учители и специално на учители по физика е част от проблема свързан с негативното отношение към дисциплината физика и със затрудненото набиране на подходящи кандидати, които могат да променят тенденцията. Проведените през последните години изследвания, резултатите на които бяха обсъдени на редица конференции, показват че подобна ситуация е характерна както на национално, така и на Европейско ниво.

Описание

Проектът MOSEM² поощрява ученето през целия живот на учителите от средното училище в областта на физиката и педагогиката, като им предлага редица средства за моделиране разработени на базата на съществуващи комерсиални и нетрадиционни решения, както и на резултатите от предишни проекти по програма Леонардо да Винчи.

Конкретните резултати на проекта MOSEM² включват ново съдържание към съществуващата и интернационално използвана електронна среда предлагана на участващите училища и учители. Новите материали обединяват математически модели, симулации и видео анализ на прости експерименти, подкрепени от електронни и печатни материали, включващи допълнителни видео клипове, аномации и текст.

Специално разработеният семинар за учителя позволява на участниците сами да изпробват тези ресурси, както и педагогическите методи подпомагащи активното учене, създадени на основата на резултатите на проектите SUPERCOMET 2 и MOSEM. Проектът MOSEM² допълнително ще подобри предишните резултати на проектите SUPERCOMET 2 и MOSEM чрез добавяне на квантово-механично обяснение на природата на свръхпроводимостта, предоставено ни от водещи изследователи в тази изумителна област на физиката.

Проектът MOSEM² е изграден на основата на няколко национални и/или Европейски проекта и най-вече на проектите MOSEM и SUPERCOMET 2, които са директни източници на идеи и за MOSEM² консорциума. Партньорството в рамките на проекта включва водещи Европейски изследователи с доказани в предишните проекти възможности за сътрудничество, които са редовни участници на международни конференции свързани с обучението по физика. Някои от партньорите са били президенти или международни научни консултанти на международни организации като GIREP, MPTL и ESERA

Текущо състояние

Прочетете повече за последните резултати на проекта.

 

 

Леонардо да Винчи

Проектът е финансиран от Европейската комисия.

Този уеб сайт представя само идеите на авторите и Комисията не носи отговорност за информацията в него.