Проект SUPERCOMET 2 / Партньори

Партньори

В проекта SUPERCOMET 2 вземат участие 40 партньори – 15 университета, 24 средни училища и 1 компания. Допълнителни институции, които са асоциирани към проекта са друга компания, национален център за обучение и около 50 средни училища, в които ще се тестват материалите разработени в рамките на проекта.

The list of partners is as follows: