Leonardo da Vinci

Disse prosjektene er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Denne nettsiden uttrykker kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av informasjonen som presenteres her.

Kommende hendelser

Mer om prosjektene:

Prosjektoversikt

2007-2010: MOSEM
2004-2007: SUPERCOMET 2
2001-2004: SUPERCOMET
1998-2001: Superlab

Partnere

Online-materiell

MOSEM-prosjektet (2007-2010)

Minds-On experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers

Utfordringen

Mangel på kompetente naturfaglærere, og særlig fysikklærere, er en del av en ond sirkel som gir negative assosiasjoner i forhold til fysikkfaget og som også hindrer rekruttering av gode kandidater som kan snu trenden. Denne situasjonen har eksistert i flere år både på nasjonalt nivå og i på EU-nivå, i følge flere vitenskapelige studier og konferanser innen utdanning de senere årene.

Kort beskrivelse

MOSEM-prosjektet tilbyr deltakende skoler og lærere en samling med enkle, tankevekkende fysikk-eksperimenter som ikke krever et laboratorium, men kun et bord. Elektronisk og trykt støttemateriell benytter tekst, video og animasjoner for å stimulere nysgjerrigheten. Utforskning av de fenomenene en møter på og det å gjøre egne eksperimenter med de tilgjengelige materialene samt andre kilder gir bedre motivasjon og læring. Prosjektet bygger på tidligere Leonardo- og andre EU-prosjekter, spesielt SUPERCOMET 2-prosjektet.

SUPERCOMET 2-prosjektet (2004-2007)

SUPERCOnductivity Multimedia Educational Tool Phase 2

Utfordringen

Fysikkutdanningen i Europa er i krise grunnet manglende rekruttering kombinert med det store antallet fysikklærere som snart går av med pensjon. Dette påvirker både potensialet for teknologisk utvikling og samfunnsutviklingen. Siden SUPERCOMET-prosjektet startet i 2001 har stadig nye konferanser og undersøkelser (PISA, TIMSS, Physics on Stage 2, Science on Stage, GIREP, MPTL) bekreftet at det fortsatt er problemer på europeisk nivå med rekruttering av gode lærerkrefter og elevenes kompetanse i realfag og spesielt fysikk.

Kort beskrivelse

Prosjektet bygger på SUPERCOMET-prosjektet og ePhys-prosjektet, og har rekruttert sitt partnerskap fra GIREP (Den internasjonale forskningsgruppen for fysikkundervisning) og MPTL (Arbeidsgruppen for multimedia i fysikkundervisning hos European Physical Society). Utover prosjektets hovedmål ønsker vi å utvikle en modell for tilsvarende læremateriell for såkalt ”blended learning” basert på moderne pedagogisk teori som kan følges opp i framtidige utviklingsprosjekter gjennom prosjektets nettverk av partnere.

Prosjektstatus MOSEM

Les mer om den siste
utviklingen i MOSEM-prosjektet.

Resultater fra SUPERCOMET 2

Les mer om resultatene
fra SUPERCOMET 2-prosjektet.

Online-moduler

Prøv e-læringsmodulene på nett!

online.supercomet.no

Redaktør for disse nettsidene er Simplicatus AS, organisator (Contractor og/eller Coordinator) av Leonardo da Vinci-prosjektene som presenteres her. Partnerbeskrivelsene er skrevet av de enkelte partnerne. Simplicatus kan ikke ta ansvar for innholdet i oversettelsene av nettstedet til partnernes egne språk utenom norsk og engelsk.

Ved tekniske spørsmål vennligst kontakt prosjektets webmaster: webmaster [AT] mosem.no

Ved redaksjonelle spørsmål vennligst kontakt prosjektledelsen: project [AT] mosem.no