Hjem / SUPERCOMET 2

SUPERCOMET 2

SUPERCOnductivity Multimedia Educational Tool Phase 2

SUPERCOMET 2 bygget på resultatene fra SUPERCOMET-prosjektet og gikk fra november 2004 til november 2007. Økonomisk støtte på €405 000 fra Leonardo da Vinci-programmet fase II til EU utgjorde 75% av prosjektets totale budsjett på ca. € 540 000.

Utfordringen

Siden SUPERCOMET-prosjektet startet i 2001 har stadig nye konferanser og undersøkelser (PISA, TIMSS, Physics on Stage 2, Science on Stage, GIREP, MPTL) bekreftet at det fortsatt er problemer på europeisk nivå med rekruttering av gode lærerkrefter og elevenes kompetanse i realfag og spesielt fysikk.

Kort beskrivelse

Prosjektet bygger på SUPERCOMET-prosjektet og ePhys-prosjektet, og har rekruttert sitt partnerskap fra GIREP (Den internasjonale forskningsgruppen for fysikkundervisning) og MPTL (Arbeidsgruppen for multimedia i fysikkundervisning hos European Physical Society). Utover prosjektets hovedmål ønsker vi å utvikle en modell for tilsvarende læremateriell for såkalt ”blended learning” basert på moderne pedagogisk teori som kan følges opp i framtidige utviklingsprosjekter gjennom prosjektets nettverk av partnere.

Leonardo da Vinci

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Denne nettsiden uttrykker kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av informasjonen som presenteres her.