Hjem / MOSEM

MOSEM

Minds-On experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers

MOSEM-prosjektet bygger på resultatene fra de tidligere SUPERCOMET- og SUPERCOMET 2-prosjektene, og løper fra november 2007 til april 2010. Den økonomiske støtten på € 291 500 fra Leonardo da Vinci-programmet i Livslang Læring-programmet til EU utgjør 64% av prosjektets totale budsjett på ca. € 455 000.

Utfordringen

Mangel på kompetente naturfaglærere, og særlig fysikklærere, er en del av en ond sirkel som gir negative assosiasjoner i forhold til fysikkfaget og som også hindrer rekruttering av gode kandidater som kan snu trenden. Denne situasjonen har eksistert i flere år både på nasjonalt nivå og i på EU-nivå, i følge flere vitenskapelige studier og konferanser innen utdanning de senere årene.

Kort beskrivelse

MOSEM-prosjektet tilbyr deltakende skoler og lærere en samling med enkle, tankevekkende fysikk-eksperimenter som ikke krever et laboratorium, men kun et bord. Elektronisk og trykt støttemateriell benytter tekst, video og animasjoner for å stimulere nysgjerrigheten. Utforskning av de fenomenene en møter på og det å gjøre egne eksperimenter med de tilgjengelige materialene samt andre kilder gir bedre motivasjon og læring. Prosjektet bygger på tidligere Leonardo- og andre EU-prosjekter, spesielt SUPERCOMET 2-prosjektet.

Prosjektstatus

Les mer om den siste utviklingen i prosjektet.

Leonardo da Vinci

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Denne nettsiden uttrykker kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av informasjonen som presenteres her.