Hjem / Prosjektstruktur

Prosjektstruktur

SUPERCOMET-familien av Leonardo-prosjekter tilbyr en enhetlig løsning for å forbedre kvaliteten på lærerutdanning og etter- og videreutdanning av lærere på europeisk nivå. Organiseringen av prosjektene fremgår av diagrammet nedenfor.

Prosjekter som er godkjent for finansiering

Hittil har vi lykkes i å få finansiering for tre etterfølgende prosjekter, SUPERCOMET (2001-2004) , SUPERCOMET 2 (2004-2007) og MOSEM (2007-2010) .

Fremtidige prosjekter

For tiden planlegger vi å fremme tre nye prosjektsøknader som bygger på de tidligere prosjektene: MOSEM 2 (2008-2010), Physible (2009-2011) og SUPERCOMET 3 (2010-2012). Denne lista vil kunne bli utvidet og forandret ut fra endring i planer og rammevilkår.

Leonardo da Vinci

Disse prosjektene er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Denne nettsiden uttrykker kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av informasjonen som presenteres her.