Hjem / SUPERCOMET

SUPERCOMET

SUPERCOnductivity Multimedia Educational Tool

SUPERCOMET-prosjektet startet i desember 2001 og ble avsluttet i desember 2004. Økonomisk støtte på € 491 500 fra Leonardo da Vinci-programmet fase II til EU utgjorde 75% av prosjektets totale budsjett på ca. € 650 000. Prosjektkoden er N/01/B/PP/131.014.

Utfordringen

I følge Physics On Stage-konferansen ved CERN, Geneve i november 2000 er det krise i fysikkutdanningen på europeisk nivå, og behov for en vitamininnsprøytning i fysikkundervisningen. Fysikkutdanningen i Europa er i krise grunnet manglende rekruttering kombinert med det store antallet fysikklærere som snart går av med pensjon. Dette påvirker både potensialet for teknologisk utvikling og samfunnsutviklingen. SUPERCOMET-prosjektet hadde som målsetning å bidra til å snu denne uheldige trenden gjennom å utvikle og tilby undervisningsmateriell som er utfordrende, interessant og moro for både elever og lærere.

Kort beskrivelse

Prosjektet bygger på SUPERCOMET-prosjektet og ePhys-prosjektet, og har rekruttert sitt partnerskap fra GIREP (Den internasjonale forskningsgruppen for fysikkundervisning) og MPTL (Arbeidsgruppen for multimedia i fysikkundervisning hos European Physical Society). Utover prosjektets hovedmål ønsker vi å utvikle en modell for tilsvarende læremateriell for såkalt ”blended learning” basert på moderne pedagogisk teori som kan følges opp i framtidige utviklingsprosjekter gjennom prosjektets nettverk av partnere.

Leonardo da Vinci

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Denne nettsiden uttrykker kun forfatterens meninger, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av informasjonen som presenteres her.