Strona główna / MOSEM

MOSEM

Zestawy eksperymentów wspomagających nauczanie – uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa

Projekt korzysta z efektów realizacji wcześniejszych przedsięwzięć SUPERCOMET i SUPERCOMET 2. Projekt MOSEM trwa od listopada 2007 do kwietnia 2010. Dotacja z programu Leonardo da Vinci wynosi € 291 500 i stanowi 64% całkowitego budżetu projektu tj. € 455 000.

Wyzwania

Potrzeba kształcenia nowych - kompetentnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki oraz stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane jako jedne z najważniejszych działań służących przezwyciężeniu negatywnego skojarzenia z naukami przyrodniczymi.

Krótka charakterystyka projektu

Potrzeba kształcenia nowych - kompetentnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki oraz stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane jako jedne z najważniejszych działań służących przezwyciężeniu negatywnego skojarzenia z naukami przyrodniczymi, w szczególności fizyką. Opinię tą potwierdzają rezultaty badań prowadzonych w krajach Europy oraz głosy ponoszone podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Realizacja projektu

Informacje o realizacji projektu.

Leonardo da Vinci

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej.

Strona www współtworzona przez partnerów projektu, Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej zamieszczone.