Strona główna / MOSEM²

MOSEM²

Pomiary i modelowanie - elementy kształcenia ustawicznego nauczycieli - wspomagające nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa

Projekt rozbudowuje rezultaty realizacji przedsięwzięć MOSEM, SUPERCOMET 2 oraz SUPERCOMET. Projekt MOSEM² jest realizowany od grudnia 2008 do grudnia 2010. Projekt jest finansowany w wysokości € 300 000 przez program Leonardo da Vinci / Life Long Learning, co stanowi 61% jego całkowitego budżetu tj. € 492 000.

Wyzwania

Potrzeba ustawicznego kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki, oraz stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane jako jedne z najważniejszych działań służących wspieraniu pozytywnego postrzegania nauk przyrodniczych. Najnowsze badania wskazują na ważną rolę modelowania procesów fizycznych oraz ilościową ich analizę jako ważne elementy warsztatu pracy nauczyciela.

Krótka charakterystyka projektu

Projekt MOSEM² narodził się jako naturalna kontynuacja projektu MOSEM oraz SUPERCOMET 2, w których przygotowane zostały różnorodne materiały wspomagające nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa. Opracowywane w ramach projektu MOSEM oraz MOSEM2 seminaria dla nauczycieli będą promować aktywne kształcenie z wykorzystaniem modeli, symulacji oraz zestawów eksperymentalnych.

Podstawową grupą docelową projektu są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – przyszli nauczyciele fizyki. Grupę docelową stanowią także pracownicy ośrodków kształcących i doskonalących nauczycieli, którzy mogą prowadzić opracowane w ramach projektu seminaria oraz promować wykorzystanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Projekt MOSEM² poszerzy możliwości wykorzystania zestawów doświadczeń przygotowanych w ramach projektu bliźniaczego MOSEM. Zostaną one także wzbogacone o przykłady modelowania i symulacji obejmujących szereg zagadnień elektromagnetyzmu i nadprzewodnictwa. Uzupełnieniu ulegną również materiały wspomagające dla nauczyciela, w tym seminarium oraz przewodnik metodyczny.

Realizacja projektu

Informacje o realizacji projektu.

 

 

Leonardo da Vinci

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej.

Strona www współtworzona przez partnerów projektu, Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej zamieszczone.