Strona główna / Rodzina projektów

Rodzina projektów

Rodzina projektów SUPERCOMET składa się z projektów realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme. Ich strukturę prezentuje rysunek poniżej.

Projekty zakwalifikowane do finansowania

Do finansowania zakwalifikowano dotychczas 4 projekty: SUPERCOMET (2001-2004) , SUPERCOMET 2 (2004-2007) , MOSEM (2007-2010) i MOSEM² (2008-2010) , w kwotach odpwiednio 500 kEUR, 400 kEUR, 300 kEUR oraz 300 kEUR.

Planowane projekty

Planowane jest przygotowanie kolejnego projektu: SUPERCOMET 3 (2011-2013), który służyć ma przede wszystkim wykorzystaniu, waloryzacji i rozpowszechnianiu efektów realizacji dotychczas finansowanych projektów. Osoby zainteresowane udziałem w planowanym przedsięwzięciu prosimy o kontakt.

Leonardo da Vinci

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej.

 

Strona www współtworzona przez partnerów projektu, Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej zamieszczone.